Thứ Bảy, 28 tháng 6, 2014

Trả lời phỏng vấn rất đặc biệt của cựu quốc vụ khanh chính sự của thủ tướng Malaysia Najib Razak Oh Ei Sun cho Tân Hoa Xã


Эксклюзив: пять принципов мирного сосуществования являются важной гарантией мира на планете -- Бывший секретарь по политическим вопросам премьер-министра Малайзии Наджиба Разака Ох Эи Сун
Kichbu theo russian.news.cn

Cuộc phỏng vấn  rất đặc biệt: năm nguyên tắc chung sống hòa bình sự bảo đảm quan trọng cho hòa bình trên  hành tinh - Cựu  quốc vụ khanh chính sự của thủ tướng Malaysia Najib Razak Oh Ei Sun

Kuala Lumpur, ngày 28 tháng Sáu /Tân Hoa Xã/ - Năm nay kỷ niệm 60 năm công bố năm nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình. Ngày 28 tháng Sáu, Trung Quốc, Myanmar và Ấn Độ tổ chức sự kiện chung nhân dịp này. Oh Ei Sun, cựu quốc vụ khanh chính sự của thủ tướng Malaysia Najib Razak mới đây đã trả lời  phóng viên của Tân Hoa Xã nhấn mạnh rằng năm nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình sự bảo đảm quan trọng cho hòa bình trên hành tinh.

Oh Ei Sun nhắc lại rằng năm nguyên tắc này lần đầu tiên được đề xuất  vào năm 1953 bởi cựu thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai. Đó là - tôn trọng  lẫn nhau về chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, không tấn công lẫn nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ, bình đẳng và cùng có lợi, cùng tồn tại hoà bình. Cho đến ngày hôm nay, những nguyên tắc này vẫn còn đầy sức sống là những nguyên tắc chung được công nhận của cộng đồng quốc tế.

Theo lời của ông, "đặc biệt trong lĩnh vực bảo vệ  hòa bình, năm nguyên tắc cùng tồn tại mục tiêu chung của tất cả các nước trên thế giới. Ví dụ, giữa Trung Quốc và Ấn Độ đã xảy ra xung đột vì tranh chấp lãnh thổ, nhưng hai nước" đã rèn kiếm thành lưỡi cày" đã đạt dược hòa bình".

Oh Ei Sun đã nói rằng, trên cơ sở  năm nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình, Trung Quốc nhằm mục đích thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực đang tích cực nỗ lực trong ba lĩnh vực: thứ nhất, Trung Quốc là lực lượng quan trọng thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và là thành viên quan trọng trong các cuộc đàm phán sáu bên; thứ hai, Trung Quốc -  thành viên quan trọng của SCO (Tổ chức hợp tác Thượng Hải), cùng với Nga và các nước Trung Á đảm bảo hòa bình ở châu Âu và châu Á; thứ ba, Trung Quốc đang nỗ lực để phát triển tình hữu nghị hợp tác với ASEAN.
 


Ông cũng nhấn mạnh rằng "bất chấp những tranh chấp về lãnh thổ ở Hoa Nam (biển Đông-Việt Nam - Kichbu) giữa Trung Quốc và một số nước ASEAN, Trung Quốc vẫn đề nghị thành lập Quỹ hợp tác hàng hải giữa Trung Quốc và ASEAN, cũng như tích cực tham gia vào việc soạn thảo Tuyên bố hành động của các bên trên biển Hoa Nam, thể hiện trung thành với tinh thần của năm nguyên tắc. c nước ASEAN và cộng đồng quốc tế  hoan nghênh những bước đi này của Trung Quốc, đặc biệt là Malaysia".

Theo ý kiến của Ok Ei Sun, trong thời đại  toàn cầu hóa, năm nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình có giá trị chỉ đạo quan trọng tiềm năng to lớn. Ông cũng chỉ ra rằng "để năm nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình đóng một vai trò quan trọng hơn trên trường quốc tế, cần phải  vận dụng thường xuyên hơn năm nguyên tắc này trong quá trình phát triển kinh tế và hợp tác".

Xem thêm:


-----

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Steps


Flag Counter