Thứ Tư, 17 tháng 9, 2014

Báo Trung Quốc: “Đã đến lúc chuẩn bị cho Chiến tranh thế giới III”


Китайская пресса: «Пора готовиться к Третьей мировой»


Han Syuidun/Hàn Húc Đông
Kichbu theo: km.ru
Cần phải có thái độ nghiêm túc nhất đối với khả năng này, tác giả của bài viết trên  "Báo Huanqiu Shibao" cho hay.

Bởi vì tình hình ở Ucraina đang trở nên tồi tệ và tồi tệ hơn, nhiều người trên thế giới sợ rằng giữa Nga và Mỹ sẽ xảy ra cuộc xung đột vũ trang trực tiếp. Nếu điều này thực sự xảy ra, thì hoàn toàn có thể rằng cuộc chiến tranh thế giới mới sẽ bắt đầu.

Tình hình trên thế giới hiện nay cần phải có thái độ rất nghiêm túc nhất đối với khả năng này. Bộ mặt của chiến tranh thay đổi theo tiến trình phát triển của xã hội loài người, và hiện nay nó đã bước vào giai đoạn thứ ba của sự phát triển. Giai đoạn đầu tiên - cuộc đấu tranh giữa các dân tộc du mục định canh định cư, giai đoạn thứ hai – các cuộc chiến tranh thuộc địa toàn cầu, chẳng hạn, đó là các cuộc chiến tranh thế giới I và II.

Bây giờ chúng ta đang bước vào kỷ nguyên mới của các cuộc xung đột trên thế giới. Tính đặc thù của chúng nằm ở chỗ rằng địa điểm chính của chiến tranh sẽ là vũ trụ, không gian điện tử và đại dương. Trang bị kỹ thuật và trình độ phát triển của khoa học sẽ đóng vai trò to lớn. Ngoài ra, các cuộc chiến tranh này sẽ nổi bật với số lượng lớn các nước tham gia.

Bây giờ sự cạnh tranh trên vũ trụ và mạng trong nhiều trường hợp liên quan đến các cuộc tranh chấp trên biển. Các cường quốc lớn đánh giá cao vai trò của biển từ thời Chiến tranh thế giới II. Ngay cuối thế kỷ XIX, sử gia người Mỹ Alfred Mahan đã đề xuất học thuyết "sức mạnh trên biển", trong đó  dành sự quan tâm đặc biệt tới việc xây dựng lực lượng hải quân, thành lập thương hạm và các căn cứ ở nước ngoài. Tuy nhiên, tất cả những điều này  cuối cùng chỉ là bối cảnh cho  cuộc chiến tranh trên đất liền. Bây giờ chúng ta đang đấu tranh trực tiếp để kiểm soát trên biển. Vì vậy, tại các khu vực như Bắc Băng Dương, Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương đang diễn ra cuộc đấu tranh khốc liệt  tranh giành ảnh hưởng. Có thể giả định rằng trong tương lai chiến tranh thế giới có thể bùng phát chính vì điều này.

 
 Trong thời đại của Chiến tranh thế giới thứ III, vấn đề quan trọng để tăng  cường sức mạnh quân sự của Trung Quốc sẽ là câu sau đây: phát triển lực lượng quân sự như thế nào để bảo vệ có hiệu quả lợi ích  quốc gia? Trong thực tế, trong bối cảnh hiện nay, để bảo vệ lợi ích quốc gia, Trung Quốc trong việc phát triển quân sự của mình cần định hướng chính vào các cuộc chiến tranh toàn cầu. Những nguyên nhân chủ yếu như sau: thứ nhất, ngay từ khi hình thành, Trung Quốc luôn luôn phát triển sức mạnh quân sự để bảo vệ lợi ích của mình trên đất liền. Bởi vì cuộc đấu tranh vì không gian đại dương trở nên ngày càng khốc liệt hơn, Trung Quốc cần phải thay đổi cách tư duy và chuyển sang bảo vệ các lợi ích trên biển.

Thứ hai, trong thời đại chiến tranh thế giới mới, Trung Quốc đúng là đang ở trong khu vực, vì nó cuộc đấu tranh diễn ra. Điều này, một lần nữa, buộc Trung Quốc phải phát triển sức mạnh quân sự của mình, định hướng vào các cuộc chiến tranh toàn cầu. Trung Quốc bao quanh bởi Bắc Cực, Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, và dĩ nhiên, sự phát triển của lực lượng hải quân của mình buộc các nước khác phải lo lắng phần. Trong bối cảnh này, CHND Trung Hoa cần thiết phải phát tiềm lực quân sự chủ động, chứ không phải để trở thành người tham gia thụ động của cuộc chơi.

Thứ ba, theo mức độ mà Trung Quốc mở rộng lợi ích của mình ra bên ngoài quốc gia, các lợi ích này lan tỏa khắp toàn thế giới. Bởi vì tại thời điểm này Hoa Kỳ hiện đang thực hiện tập trung chiến lược vào khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, điều này trực tiếp đụng chạm đến CHND Trung Hoa, và các lợi ích của Trung Quốc ở nước ngoài đang  bị đe dọa ngày càng lớn hơn từ phía Mỹ. Nếu Trung Quốc không có lực lượng quân sự cần thiết, thì không thể nói đến bất kỳ sự bảo vệ các lợi ích nào ở nước ngoài.

Thứ tư, khả năng không chiến và hải chiến của Trung Quốc, cũng như k năng tiến hành hoạt động quân sự ở nước ngoài hiện nay cực kỳ hạn chế. Nếu không xem xét trong khuôn khổ của một cuộc chiến tranh thế giới vấn đề phát triển các lực lượng hải không quân, thì điểm tiếp theo – tăng cường các lực lượng không quân – sẽ hạn chế bởi những định kiến ​​hiện hành, còn việc bảo vệ các lợi ích ở nước ngoài sẽ đối mặt với sự kháng cự lớn hơn. Điều này sẽ dẫn đến một thực tế rằng về tiềm lực không quân và hải quân, CHND Trung Hoa lại nằm sân sau của lịch sử.

Trung Quốc không thể một lần nữa trở thành người tham gia thụ động trong cuộc chơi. Nó cấn phát triển tiềm lực quân sự của mình, định hướng đến cuộc chiến tranh toàn cầu, và quan tấm thích đáng đến việc tăng cường sức mạnh của hải quân.

* Hình minh họa từ Internet


Xem thêm:

-----

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Steps


Flag Counter