Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2013

CHDCND Triều Tiên: các nhà khoa học hạt nhân viếng nghĩa trang Người cách mạng


Атомные ученые КНДР на Кладбище Революционеров


Nguồn: juche-songun

Kichbu posted on 25.02.2013

Những người tham gia chương trình hạt nhân của CHDCND Triều Tiên viếng Nghĩa trang Người cách mạng trên núi Tason.
 

Xem thêm:
- BTT khen thưởng 11.000 người tham gia chương trình hạt nhân (RFI).

-----

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Steps


Flag Counter