Thứ Bảy, 2 tháng 2, 2013

Stalingrad - Сталинград


Stalingrad - Сталинград

Nguồn: varjag
Kichbu posted on 03.02.2013


Сталинград. Февраль - март 1943 года

Các bức ảnh của phóng viên chiến trường S. N. Strunnikov.


 Сталинград. Февраль - март 1943 года.
Đồng chí Stalin, nhà tổ chức vĩ đại phòng thủ anh hùng Stalingrad muôn năm!

Lưu ý: Một số hình ảnh sẽ gây shock!
Xem tiếp tại đây.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Steps


Flag Counter