Thứ Sáu, 1 tháng 7, 2011

Bộ trưởng QP Việt Nam nói rằng sẽ không cho phép các nước thứ ba can thiệp vào vấn đề về biển Nam-Trung Quốc

Bài hơi bị cũ, nhưng tính thời sự của vẫn đề còn nóng hổi.

Các bạn đọc tham khảo.  

.

Bộ trưởng quốc phòng Việt Nam nói rằng sẽ không cho phép các nước thứ ba can thiệp vào vấn đề về biển Nam-Trung Quốc và phá hoại các quan hệ Việt-Trung

.

Министр обороны Вьетнама говорит, что не позволит третьим странам вмешиваться в вопрос о Южно-Китайском море и подрывать вьетнамо-китайские отношения

.

Tác giả: Duan Tsuntsun
03-06-2011

.

Nguồn: inoforum.ru

Kichbu post on thứ sáu,01.07.2011

*

Phóng viên đặc biệt của báo “Huansyu Shibao” và trang điện tử “Huansyu” tại Singapore – Duan Tsuntsun – đưa tin chiều 3 tháng sáu rằng ủy viên Quốc vụ CHND Trung Hoa, bộ trưởng quốc phòng Lyan Quanle tại hội nghị trong khuôn khổ “Đối thoại Shangri La” tại Singapore đã gặp gỡ với bộ trưởng quốc phòng Việt Nam, tướng quân đội Phung Quang Thanh. Tại cuộc gặp gỡ mà nó diễn ra trong không khí chân thành và thiện chí, đã đề cập sâu sắc những vấn đề các mối quan hệ quân sự giữa hai nước, và cũng như các vấn đề làm hai quốc gia quan tâm, theo đó hai bên đã trao đổi các ý kiến.

.

Lyan Quanle nói rằng trong tình hình khu vực và quốc tế tại thời điểm hôm nay đã diễn ra những thay đổi phức tạp và nghiêm trọng, trước tình hình đó việc bảo vệ và phát triển các quan hệ Trung-Việt phù hợp với lợi ích căn bản lâu dài của hai nước. Hai bên đang phải đương đầu với những thách thức và cần có những đảm bảo cần thiết thúc đẩy sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Cần giữ vững  đường lối phát triển quan hệ đúng đắn xét từ quan điểm chiến lược dài lâu, không ngừng phát triển và củng cố các quan hệ hữu nghị giữa hai nước, thúc đẩy sự hợp tác Trung-Việt và thường xuyên nâng các mối quan hệ liên quốc gia lên tầm cao mới. Phía Trung Quốc mong muốn tiếp tục phát triển các cuộc tiếp xúc quân sự song phương quy mô lớn và tổ chức trong năm nay vòng hiệp thương thứ năm về các vấn đề quốc phòng và an ninh, tiếp tục hợp tác và cùng nhau trao đổi và đào tạo binh sỹ trong lĩnh vực quốc phòng cũng như trong các lĩnh vực khác, thúc đẩy sự hợp tác thiết thực trong khuôn khổ cơ chế hội nghị các bộ trưởng quốc phòng theo sơ đồ 10+8.

.

Lyan Quanle cũng bày tỏ ý kiến rằng sự phát triển hợp tác trong lĩnh vực an ninh quốc tế trên biển có ý nghĩa quan trọng đối với thế giới và sự hài hòa trên không gian biển. Cần phải đương đầu với những thách thức trên biển, thúc đẩy hợp tác quốc tế trên biển, tuân theo “ Hiến chương Liên hiệp quốc”, “Tuyên bố trên biển của Liên hiệp quốc” và các nguyên tắc khác đã được quốc tế công nhận, và cũng như các thỏa thuận song phương của các quốc gia tương ứng và quan điểm thống nhất của họ về các vấn đề này, thi hành nghiêm túc các nguyên tắc an ninh chung và mong muốn phát triển chung trong lĩnh vực này, bảo vệ và tôn trọng chủ quyền và các lợi ích của các quốc gia ven biển. Còn liên quan đến các cuộc tranh cãi và bất đồng hiện nay về các vấn đề các quyền và các lợi ích giữa các nước liên quan thì thế nào, thì những vấn đề này cần thiết giải quyết thông qua việc tiến hành bằng các cuộc hiệp thương hữu nghị và giải quyết hợp lý các vấn đề bằng các cuộc đàm phán song phương.

.

Phung Quang Thanh đã đánh giá cao việc lần đầu tiên  bộ trưởng quốc phòng Lyan Quanle tham dự cuộc gặp gỡ trong khuôn khổ “Đối thoại Shangri La”, và tuyên bố rằng sự kiện này cho thấy vai trò quan trọng của Trung Quốc trong việc hợp tác về các vấn đề an ninh khu vực. Ông cũng nói rằng từ nay trở đi cần phát triển sự trao đổi và hợp tác trong các lĩnh vực khác nhau và cũng như bảo vệ hòa bình và ổn định tại khu vực này. Phung Quang Thanh bổ sung rằng hai bên cần nổ lực hơn nữa  để giải quyết một số bất đồng giữa các nước về các vấn đề trên biển Nam-Trung Quốc và không cho phép các nước thứ ba với cớ này can thiệp và phá hoại các quan hệ song phương.-Kichbu-

---

Министр обороны Вьетнама говорит, что не позволит третьим странам вмешиваться в вопрос о Южно-Китайском море и подрывать вьетнамо-китайские отношения

Специальный корреспондент газеты «Хуаньцю Шибао» и портала «Хуаньцю»  в Сингапуре - Дуань Цунцун - сообщил вечером 3 июня, что член Госсовета КНР, министр обороны Лян Гуанле на встрече в рамках «Диалога Шангри-Ла» в Сингапуре встретился с министром обороны Вьетнама, генералом армии Фунг Куанг Танем. На встрече, проходившей в искренней и доброжелательной атмосфере, были глубоко затронуты вопросы военных связей между странами, а также другие вопросы, заботящие оба государства, по которым стороны обменялись мнениями.

Лян Гуанле заявил, что в существующей на сегодняшний момент международной и региональной обстановке произошли серьёзные и сложные изменения, на фоне которых сохранение и развитие китайско-вьетнамских отношений соответствует коренным долгосрочным интересам двух стран. Обе страны должны противостоять общим вызовам и дать необходимые гарантии продвижению дела социалистического строительства. Необходимо удерживать правильный курс развития двусторонних отношений, рассматривая его с точки зрения долговременной стратегии, неуклонно развивать и крепить дружеские отношения между странами, способствовать китайско-вьетнамскому сотрудничеству и постоянно поднимать межгосударственные связи на новый уровень. Китайская сторона желает продолжать развивать полномасштабные двусторонние военные контакты и организовать в этом году 5-ый раунд консультаций по вопросам обороны и безопасности, продолжать сотрудничество и совместный обмен и обучение военными, как в областях береговой обороны, так и в других областях, продвигать прагматичную кооперацию в рамках механизма совета министров обороны по схеме 10+8.

Лян Гуанле также выразил мнение, что развитие сотрудничества в сфере международной безопасности на море имеет важное значение для мира и гармонии на океанских просторах. Необходимо противостоять вызовам на море, продвигать международную морскую кооперацию, руководствоваться «Уставом ООН», «Морской декларацией ООН» и другими общепринятыми международными принципами, а также двусторонними соглашениями соответствующих государств и их единой позицией по этим вопросам, строго придерживаться принципов общей безопасности и стремиться ко всеобщему развитию в этой сфере, отстаивать и уважать суверенитет и интересы прибрежных государств. Что же касается существующих споров и разногласий по вопросам прав и интересов на морской суверенитет между заинтересованными странами, то данные вопросы необходимо решать через проведение дружественных консультаций и решать их надлежащим образом посредством двусторонних переговоров. 

Фунг Куанг Тань дал высокую оценку первому визиту министра обороны Лян Гуанле на встречу в рамках «диалога Шангри-Ла», заявив, что данный факт показывает важную роль Китая в кооперации по вопросам региональной безопасности. Он также сказал, что отныне и впредь необходимо развивать обмен и сотрудничество в различных сферах, а также сохранять мир и стабильность в данном регионе. Фунг Куанг Тань добавил, что обе стороны должны приложить все усилия  для решения  некоторых разногласий между странами по вопросам Южно-Китайского моря и не позволять третьим странам под этим предлогом вмешиваться и подрывать двусторонние отношения.

5 nhận xét:

 1. @vietnamsaigon:

  Kichbu xin lỗi vietnamsaigon.
  Vì vấn đề an ninh cá nhân của blog này, cho phép Kichbu del còm của bác..:)

  Trả lờiXóa
 2. chẳng hiểu tại sao mà bộ trưởng quốc phóng việt nam Phung Quang Thanh nói "rằng hai bên( TQ và VN) cần nổ lực hơn nữa để giải quyết một số bất đồng giữa các nước về các vấn đề trên biển Nam-Trung Quốc và không cho phép các nước thứ ba với cớ này can thiệp và phá hoại các quan hệ song phương". vấn đề biển đông không còn là của riêng VN nữa , mà đã trở thành vấn đề chung của các nước đông nam á có vùng biển giáp biển đông rồi. việc TQ xâm phạm lợi ích riêng của các nước trong khu vực khiến cho các nước bị xâm phạm có quyền đứng lên bảo vệ quyền và lowijch của mình chứ. không nhẽ cứ trơ mắt ra mà nhìn bị mất vùng biển hay sao. nếu mà không giữ được biển của mình thì chắc gì đảm bảo rằng đất nước minh có ngày mất. theo tôi cái gì thì cung có giới hạn của nó thôi chú. đâu phải cứ nhịn hoài là thượng sách đau chứ. lúc nào cũng nói là mình có chúng cứ, được quốc tế công nhận, khẳng định chủ quyền,.. không ai dám đảm bảo rắng những chứng cứ đó thực sự có sức mạnh. khi đoc bài báo này tôi cảm thấy bức xúc lắm. tôi tưởng bộ quốc phòng sẽ có những biện pháp đối phó tốt hơn, thuận lòng dân hơn, nhưng khiến tôi thất vọng quá. TQ xâm phạm lãnh thổ, nhà thầu trúng thầu chủ yếu là người TQ,,, cho thấy độ bành trướng ngày càng lớn như thế nào đối với VN, liệu chúng ta có thể giữ nổi đất nước nữa không, chúng ngày ngày âm thầm chống phá ta mà ta thì cứ muốn bảo vệ quan hệ tốt đẹp TQ_VN.không hiểu sao nữa...thấy bức xúc khi đọc bài báo này quá.

  Trả lờiXóa
 3. nói nhiều cũng thế thui. cứ là dân thường sống qua được ngày nào thì hay ngày đó thui. mai đay không biết con cháu ra sao. chỉ tội nó thôi...

  Trả lờiXóa
 4. Sống cho thế hệ mai sau.
  Còn mình qua đời thì có mang theo cái hệ tư tưởng XYZ được theo không..:)

  Trả lờiXóa

Steps


Flag Counter