Thứ Sáu, 8 tháng 7, 2011

Các thời đại biến đổi ở Trung Quốc bắt đầu từ cái gì?

Các thời đại biến đổi ở Trung Quốc bắt đầu từ cái gì?

С чего начинались эпохи перемен в Китае?

Tác giả: Basanes Pavel

Nguồnbasanets.com newsland.ru

Kichbu post on thứ sáu, 08.07.2011

Новость на Newsland: С чего начинались эпохи перемен в Китае?

Dòng chữ tiếng Nga trên minh họa:

"Ngài là cái tốt nhất có ở chúng tôi!!!"

Nếu xem kỹ lịch sử Trung Quốc, thì những biến đổi và các cuộc cách mạng ở đất nước này luôn luôn bắt đầu từ Daszybao – báo chữ to. Điều này nom có vẻ như vậy. Các công dân không được phép tiếp cận với các phương tiện truyền thông của hoàng đế (!?!?!?), trên các báo chữ to, ở dạng ngắn gọn họ viết tất cả những gì họ nghĩ về chính quyền, và họ muốn những thay đổi như thế nào trong cuộc sống. Sau đó họ đem treo những tờ báo này trên các đường phố ở nông thôn và thành thị. Điều  đó đã đoàn kết mọi người lại với nhau, tạo điều kiện tập hợp xung quanh một số ý tưởng và đưa những ý tưởng đó vào cuộc sống. Ngoài ra, các nhà lãnh đạo buộc phải làm quen với những hoạt động sáng tạo của các thần dân của mình.

Theo mức phát triển của công cụ, sự xuất hiện thuốc nhuộm và khí cầu (gốm sứ?), báo chữ to gắn lên tường của những ngôi nhà, hàng rào, dọc theo đường sắt và đơn giản là các con đường, đã tạo tăng thêm số lượng lớn người đọc và mang lại cho xã hội những yếu tố dân chủ trực tiếp.

Các công dân Nga, may thay, có TV và radio dân chủ. Họ có thủ lĩnh dân tộc – nhà lãnh đạo đảng được tất cả yêu mến. Có khả năng theo điều 31 Hiến pháp (Vào các ngày 30-31 hàng tháng, hàng trăm hoặc nhiều hơn các công dân Nga biểu tình tại Moscow và St-Peterburg đòi thực hiện chính quyền tôn trọng và thực hiện Điều 31-Kichbu) tự do biểu tình và trình bày những tư tưởng của mình. Bởi vậy kinh nghiệm của Trung Quốc liệu có phù hợp. Nhưng… Có lẽ chính quyền, và đặc biệt CÁC ĐẢNG VIÊN của chính đảng đất nước, và bây giờ cả mặt trận mà những người đó tại một số khu vực được sử ủng hộ của 99% cử tri, có thể rất thú vị, thêm lần nữa, nhìn thấy trên các đường phố ở nông thôn và thành thị những lời cám ơn và yêu thương của dân chúng cho chính quyền đã ban cho họ ân huệ.-Kichbu-

3 nhận xét:

Steps


Flag Counter