Thứ Sáu, 8 tháng 7, 2011

Máy bay chiến đấu Trung Quốc bay trên vùng biển thuộc quyền tài phán của đất nước hoàn toàn phù hợp với các chuẩn mực của công ước quốc tế

Máy bay chiến đấu Trung Quốc trên bay trên vùng biển thuộc quyền tài phán của đất nước hoàn toàn phù hợp với các chuẩn mực của công ước quốc tế - Bộ quốc phòng CHND Trung Hoa

Полеты китайских военных самолетов над акваторией, входящей в юрисдикцию страны, в полной мере соответствуют нормам международного права -- Минобороны КНР

2011-07-08 08:49:09 Russian.News.Cn

Nguồn:russian.news.cn

Kichbu post on thứ sáu, 08.07.2011

Pekin, 7 tháng sáu, (Tân Hoa Xã) - các chuyến bay của máy bay quân sự Trung Quốc trên vùng biễn thuộc quyền tài phán của CHND Trung Hoa hoàn toàn phù hợp với các chuẩn mực của công ước quốc tế, một quan chức của Cục thông tin của Bộ quốc phòng CHND Trung Hoa hôm nay tại đây tuyên bố.

Quan chức này đã phát biểu như vậy khi trả lời phỏng vấn các nhà báo nhân tuyên bố của Bộ quốc phòng Nhật Bản rằng các lực lượng quân sự của phòng vệ Nhật Bản hôm 4 tháng bảy năm nay đã khẩn cấp đưa một máy bay F-15 từ căn cứ Naha chặn hai máy bay chiến đấu của Trung Quốc bay sát vào không phận và vùng biển của các đảo Dyaoyuidao cách chỉ 60 km.

“Dyaoyuidao và các đảo liền kề từ xa xưa là phần của lãnh thổ Trung Quốc. Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi đối với các đảo này”, - quan chức này nhấn mạnh. Theo lời ông, trong những năm gần đây các máy bay của lực lượng phòng vệ Nhật Bản thường xuyên tăng cường hoạt động  tuần tiễu  do thám liên quan đến Trung Quốc tại biển Đông-Trung Quốc. Việc các máy bay và tàu chiến của Nhật Bản Áp sát lâu dài và cạnh cận và quan sát hoạt động bình thường của Trung Quốc tại vùng trời và vùng biển “ rất dễ đưa hai bên đến cách giải thích sai lầm các hành động này và những kết luận sai lầm”.

“Chúng tôi hy vọng rằng Nhật Bản, xuất phát từ tình hữu nghị Nhật-Trung và tăng cường sự tin cậy lẫn nhau, sẽ áp dụng những biện pháp hiệu quả trên thực tế và  kiềm chế các hoạt động nguy hiểm tương tự nhằm tránh xảy ra các sự cố đặc biệt tại vùng biển và không phận này”, - quan chức của Bộ quốc phòng Trung Quốc nói.-Kichbu-

---

Полеты китайских военных самолетов над акваторией, входящей в юрисдикцию страны, в полной мере соответствуют нормам международного права -- Минобороны КНР

Пекин, 7 июля /Синьхуа/ -- Полеты китайских военных самолетов над морской акваторией, находящейся под юрисдикцией КНР, полностью отвечают соответствующим нормам международного права, заявил сегодня здесь чиновник Департамента информации Министерства обороны КНР.

Такое мнение высказал чиновник в интервью журналистам по поводу заявления Министерства обороны Японии о том, что ВВС самообороны Японии 4 июля с.г. срочно с базы Наха подняли боевой самолет F-15 для перехвата двух китайских военных самолетов, которые приблизились на расстояние всего 60 км к воздушному пространству на островами Дяоюйдао.

"Дяоюйдао и прилегающие острова издревле являются частью китайской территории. Китай обладает неоспоримым суверенитетом над ними," -- подтвердил этот чиновник. По его словам, в последние годы самолеты японских сил самообороны непрерывно усиливали разведывательно-дозорную деятельность по отношению к Китаю в Восточно-Китайском море. Долговременное и ближнее сопровождение и наблюдение военными кораблями и самолетами Японии за нормальной деятельностью Китая в морском и воздушном пространстве "крайне легко может привести стороны к ошибочной трактовке данных действий и к ошибочным выводам".

"Надеемся, что Япония, исходя из китайско-японской дружбы и усиления взаимодоверия, будет на практике предпринимать эффективные меры и воздержится от соответствующей опасной деятельности во избежание возникновения чрезвычайных инцидентов в морском и воздушном пространстве," -- заявил чиновник Минобороны КНР. -0-

1 nhận xét:

Steps


Flag Counter