Thứ Sáu, 18 tháng 7, 2014

Sân golf nổi duy nhất trên thế giới


 Единственное в мире плавающее поле для гольфа

Единственное в мире плавающее поле для гольфа
Sân gold nổi của khu nghỉ dưỡng "Coeur d'Alene" ở Idaho Hoa Kỳ


Единственное в мире плавающее поле для гольфа

Единственное в мире плавающее поле для гольфа

Единственное в мире плавающее поле для гольфа

Xem thêm:


-----

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Steps


Flag Counter