Thứ Ba, 4 tháng 8, 2015

Máy bay và thiết bị kỹ thuật quân sự Trung Quốc ăn cắp của Hoa Kỳ

China's Changhe Z-10 helicopter, which closely resembles the U.S. Sikorsky UH-60, popularly known as the "Black Hawk."(Shimin Gu/Wikimedia Commons)

  China's Changhe Z-10 helicopter, which closely resembles the U.S. Sikorsky UH-60, popularly known as the "Black Hawk."(Shimin Gu/Wikimedia Commons)

Самолёты и другая военная техника, которую китайцы скопировали у США


Kichbu theo epochtimes.ru

Bằng cách hackTrung Quốc ăn cắp một lượng lớn các thông tin quan trọng, bao gồm cả các nghiên cứu quân sự. Trong khi quân đội Trung Quốc liên tục nói về nghiên cứu công nghệ mới, nhưng những nghiên cứu của họ ró ràng là lạc hậu. Nhưng không nên đánh giá thấp vũ khí của Trung Quốc, khi xét  đến quy mô to lớn các cuộc tấn công không gian mạng của  Trung Quốc.

Dưới đây liệt kê một số loại vũ khí mà Trung Quốc sao chép từ Mỹ hoặc chỉ đơn giản là chế tạo theo các bản vẽ đánh cắp.

1. The U.S. C-17A U.S. Air Force C-17 Globemaster III T-1. (U.S. Air Force via Wikimedia Commons)

 

 The Xi’an Y-20 (wc/airliners.net via Wikimedia Commons)

2. The U.S. F-35 and F-22A Lockheed Martin F-22A Raptor fighter (Rob Shenk/Wikimedia Commons)

The U.S. Navy variant of the F-35 Joint Strike Fighter. (The U.S. Navy/Wikimedia Commons)

 Chinese Fifth Generation Fighter J-20. (Baiweiflight/Wikimedia Commons)

3. The Predator Drone  MQ-1 Predator unmanned aircraft. (Lt. Col. Leslie Pratt/U.S. Air Force via Wikimedia Commons)

 

 China’s CH-4 Drone (Screenshot via chinanews.com)

4. The FGM-148 Javelin Anti-Tank Missile  The FGM-148 Javelin (United States Army via Wikimedia Commons)

 

 China’s HJ-12 Anti-Tank Missile (Screenshot via sohu.com)

5. The Sikorsky UH-60 “Black Hawk”  The UH-60 Black Hawk Helicopter. (SSGT SUZANNE M. JENKINS/U.S. Air Force via Wikimedia Commons)

 

 China’s Changhe Z-10 Helicopter. (Shimin Gu/Wikimedia Commons)

6. The Humvee  A Humvee (U.S. Navy via Wikipedia Commons)

 

 Dongfeng EQ2050 (Boris van Hoytema via Wikimedia Commons)

7. The Active Denial System

 The Active Denial System. (U.S. Air Force)

 
 China’s WB-1 Weapon. (Screenshot via china.com)

Xem thêm bản tiếng Anh tại đây.

-----

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Steps


Flag Counter