Thứ Bảy, 26 tháng 7, 2014

Sách ảnh "Chiến tranh Giải phóng Việt Nam" của Ishikawa Bunyo


 (Ishikawa Bunyo - The war of the liberation of VietnamKichbu theo: fddinh.blogspot.com

Đây là cuốn sách ảnh "Chiến tranh Giải phóng Việt Nam" của I-si-ca-oa Bu-ny-ô (Ishikawa Bunyo - The war of the liberation of Vietnam) xuất bản tại Nhật.

Cuốn sách này sẽ được trình bày theo đúng trình tự của nó.
Khổ ảnh: Chiều ngang tối đa 1600 pixel


* Có thể xem nhiều hơn tại đây CHIẾN TRANH GIẢI PHÓNG VIỆT NAM (230 photos)


Người sưu tầm tài liệu: Lonesome@ttvnol.com Cám ơn chú em NguyenQuangHuy_Korea đã săn được cuốn này và tặng anh (Lonesome) từ 2003
Cám ơn bác tuaans Dienthai@ttvnol.com đã dày công ngồi scan hết hơn 400 trang của cuốn Album này.
Chỉnh sửa: Excocet@ttvnol.com


-----

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Steps


Flag Counter