Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

"Albom giải ngũ" lính Mỹ từ Chiến tranh Việt Nam


Photo từ site foto.history
Kichbu posted on 22.12.2012

Và đây là đầu lâu của người lính Việt Nam do các nhà sâu tầm Mỹ can đảm mang về từ Chiến tranh Việt Nam.

Bây giờ, nên hiểu, - những người Mỹ đang lấy những đầu lâu Serbia, Irag và Libya.


Ngày mai là Siria hoặc Iran.


Ngày kia Trung Quốc và cả của chúng ta, có thể.


 вьетнамĐiều này gọi là DEROS -  Date Estimated Return from Overseas, ngày được mong đợi lâu dài  hơn cả trong cuộc sống của lính Mỹ những năm 60s khi anh ta sẽ rời Việt Nam. Người lính mà ở người đó ngày này không còn xa, được gọi là short-timers. Nhiều người trong số họ đã ghi nhật ký giải ngũ cho mình, ở đó đánh dấu những ngày trước DEROS.Và đây là những mẫu sáng tác dân gian.

 Short


 
shorttimers calender-L
Resize of shor1 


Resize of 6846184831_bfacaf153e_b

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Steps


Flag Counter