Thứ Tư, 18 tháng 3, 2015

VIETNAM ZIPPO LIGHTERS

 soldiers-engraved-zippo-lighters-from-the-vietnam-war-3.jpg
VIETNAM ZIPPO LIGHTERSHọa sĩ người Mỹ Bradford Edwards trong nhiều năm tập đã sưu tầm tại Việt Nam bật lửa Zippo của binh lính, thủy thủ và phi công Mỹ trong chiến tranh Việt Nam.

Bạn nào thành thạo tiếng Anh, xin để lại lời dịch nội dung của các bật lửa.
soldiers-engraved-zippo-lighters-from-the-vietnam-war-3.jpg

1.soldiers-engraved-zippo-lighters-from-the-vietnam-war-4.jpg

2.soldiers-engraved-zippo-lighters-from-the-vietnam-war-5.jpg

3.soldiers-engraved-zippo-lighters-from-the-vietnam-war-6.jpg

4.soldiers-engraved-zippo-lighters-from-the-vietnam-war-7.jpg

5.soldiers-engraved-zippo-lighters-from-the-vietnam-war-8.jpg

6.soldiers-engraved-zippo-lighters-from-the-vietnam-war-9.jpg

7.soldiers-engraved-zippo-lighters-from-the-vietnam-war-10.jpg

8.soldiers-engraved-zippo-lighters-from-the-vietnam-war-11.jpg

9.soldiers-engraved-zippo-lighters-from-the-vietnam-war-12.jpg

10.soldiers-engraved-zippo-lighters-from-the-vietnam-war-15.jpg

11.soldiers-engraved-zippo-lighters-from-the-vietnam-war-16.jpg

12.soldiers-engraved-zippo-lighters-from-the-vietnam-war-18.jpg

13.soldiers-engraved-zippo-lighters-from-the-vietnam-war-19.jpg

14.soldiers-engraved-zippo-lighters-from-the-vietnam-war-20.jpg

15.soldiers-engraved-zippo-lighters-from-the-vietnam-war-21.jpg

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Steps


Flag Counter