Thứ Hai, 5 tháng 5, 2014

Trung Quốc: trưng bày tranh biếm họa các nhà lãnh đạo CHND Trung Hoa năm thế hệ

Представлены карикатуры лидеров КНР пяти поколений

Представлены карикатуры лидеров КНР пяти поколений

Ngày 30 tháng Tư, "Nhân dân nhật báo"-online - Ngày 29 tháng năm 2014 thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc tại Liên hoan quốc tế anime thứ 10 đã trưng bày tranh biếm họa các nhà lãnh đạo của CHND Trung Hoa năm thế hệ.  Tất nhiên, những bức tranh này gây nên sự thích thú của người xem.

Представлены карикатуры лидеров КНР пяти поколений


Представлены карикатуры лидеров КНР пяти поколений


Представлены карикатуры лидеров КНР пяти поколений


Представлены карикатуры лидеров КНР пяти поколений


Представлены карикатуры лидеров КНР пяти поколений


Представлены карикатуры лидеров КНР пяти поколений
-----

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Steps


Flag Counter