Thứ Sáu, 8 tháng 8, 2014

Trung Quốc: ý nghĩa của từ “tōng zhì”/ “đồng chí” đã thay đổi


Товарищеские отношения

Kichbu theo Lenta.ru

Quan hệ đồng chí

Từ “tōng zhì” (đồng chí) được đưa vào ngữ vựng Trung Quốc bởi nhà sáng lập "Quốc Dân Đảng", "người cha của dân tộc" Sun Yatsen. Thực ra, đó là bản sao của từ «товарищ»  (đồng chí) trong tiếng Nga, mà những người bolshevik sử dụng trong giao tiếp với nhau. Sau năm 1949, khi chính quyền Trung Quốc chuyển vào tay của những người cộng Sản, từ “tōng zhì” trở nên thông dụng hơn người ta bắt đầu gọi bất kỳ công dân nào của Trung Quốc, không phân biệt giới tính, là “đồng chí”. Tuy nhiên, vào những năm 1990s, ý nghĩa của t này đã thay đổi: bây giờ họ cũng gọi đại diện của các thiểu số người đồng tính là như thế. Điều này xảy ra do liên hoan phim “xanh” đầu tiên được gọi là "Liên hoan phim của các đồng chí Honkong" tổ chức vào năm 1989. Như một biểu đạt tiếng lóng của các đại diện của LGBT, từ “tōng zhì” hiện nay đang được sử dụng rộng rãi không chỉ ở Trung Quốc đại lục, mà còn ở Đài Loan.

*


Các đồng chí phi truyền thống


Нетрадиционные товарищи

Bài viết bằng tiếng Nga. Nếu bạn quan tâm xem tại đây.
Xem thêm:
- Gọi nhau đồng chí thì có gì lạ đâu?
------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Steps


Flag Counter