Thứ Hai, 14 tháng 9, 2015

RT: các nước EU rút vàng của mình từ các kho của Mỹ

RT: страны ЕС отзывают своё золото из американских хранилищ

RT: страны ЕС отзывают своё золото из американских хранилищ


Kichbu theo topwar.ru

Các ngân hàng trung ương của một loạt các nước EU rút dự trữ vàng của họ từ Ngân hàng dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, kết quả là lượng kim loại quý ở đó đạt mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ qua. Báo Vzglyad đưa tin về điều này.

Nước đầu tiên đã yêu cầu trả một phần vàng miếng của họ Đức. Tiếp theo là Hà Lan, vào mùa xuân năm nay - Áo.

Theo lời giám đốc Viện Ludwig von Mises, nhà kinh tế Lew Rockwell, thu hồi vàng từ ngân hàng Mỹ có tác động tích cực đối với nền kinh tế thế giới.

"Cục Dự trữ Liên bang Mỹ những người ủng hộ chính sách của Cục này sẽ nói rằng vàng không đóng vai trò tiền tệ. Nhưng sau đó sẽ phải giải thích tại sao Ngân hàng dự trữ liên bang lại giữ đến một lượng vàng nhiều như thế, hơn nữa, lại thuộc sở hữu không chỉ của Mỹ, mà còn các nước khác", - Rockwell nói. "Nhân thể, giữ vàng của các thuộc địa của họ hoặc các nước phụ thuộc ở ngân hàng của mình đặc trưng đối với các đế quốc. Quyết định của chính phủ nước ngoài rút vàng từ Ngân hàng dự trữ Liên bang New York rất không làm Washington hài lòng, nhưng điều này rất quan trọng đối với sự độc lập của họ. Một số nước thậm chí còn lo sợ rằng một phần vàng thỏi đã bị mất hoặc là vàng đã có thể bị thế chấp. Có thể, các thỏi vàng cũng vẫn nằm tại vị trí trước đây, nhưng chúng đã thuộc sở hữu của ai đó - đó là vấn đề khác. Theo quan điểm của tôi, Đức, Áo và các nước khác đã quyết định rút lại vàng của họ là hoàn toàn tự nhiên", - ông nhấn mạnh.

-----

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Steps


Flag Counter