Thứ Hai, 8 tháng 8, 2011

Bảo vệ các lợi ích của CHND Trung Hoa ở nước ngoài – những thách thức mới

Bảo vệ các lợi ích của CHND Trung Hoa ở nước ngoài – những thách thức mới

Защита интересов КНР за рубежом - новые вызовы

Nguồn: russian.people.com.cn

Kichbu post thứ hai, 08.08.2011

 

Theo mức độ đẩy nhanh quá trình toàn cầu hóa và tăng cường sức mạnh quốc gia của Trung Quốc, khối lượng đầu tư ra nước ngoài của CHND Trung Hoa tăng lên đột biến. Các lợi ích quốc gia, các lợi ích toàn cầu được mở rộng. Trong những năm gần đây các cuộc hỗn loạn ở một số nước đã giáng những đòn mạnh vào các lợi ích quốc gia của Trung Quốc ở nước ngoài –  những thách đặt ra trước CHND Trung Hoa trong lĩnh vực bảo vệ các lợi ích của mình ở nước ngoài.Mở rộng các lợi ích của Trung Quốc trên toàn thế giới


Các quy luật phát triển của một cương quốc lớn chứng minh rằng khi sức mạnh quốc gia của một nước không ngừng được tăng lên, các lợi ích quốc gia của nó không ngừng tăng theo và có màu sắc toàn cầu. Hôm nay trong tình hình toàn cầu hóa việc bao quát các lợi ích quốc gia không còn hạn chế bởi các đường biên giới quốc gia truyền thống, nó đang lan tỏa đến các khu vực.

 

Trong tình hình mới các lợi ịch quốc gia của Trung Quốc được thể hiện không chỉ ở việc bảo vệ tính toàn vẹn chủ quyền và lãnh thổ, mà còn ở việc bảo thị trường ở nước ngoài, đầu tư của các xí nghiệp, an toàn tính mạng của các công dân Trung Quốc và an ninh “hành lang”. Đồng thời với điều đó, các lợi ích này còn ngày càng thể hiện ở chỗ rằng Trung Quốc cần chiếm các vị trí trên trường quốc tế và theo đuổi các lợi ích toàn cầu.


Những khó khăn các đường biên giới lợi ích


Mặc dù rằng các lợi ích toàn cầu của Trung Quốc đang tăng lên, hóa ra rằng Trung Quốc vẫn còn chưa sẵn sàng hoàn toàn với điều đó. Trong những năm gần đây các trường hợp liên quan đến an toàn tính mạng của các công dân Trung Quốc hiện đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài thường đều xảy ra. Kể cả các vụ hỗn loạn ở Iraq, cả các vụ tấn công khủng bố ở Pakistan, và các vụ xung đột ở Libya đã gây chết chóc cho các công dân Trung Quốc, dẫn đến những tổn thất của các dự án đầu tư của Trung Quốc và những thiệt hại của các lợi ích quốc gia của Trung Quốc. Vậy cần gỡ lại những tổn thất này như thế nào, bảo vệ  các công dân Trung Quốc ở nước ngoài và các lợi ích quốc gia khi có các vụ bạo loạn ở nước ngoài như thế nào – đó là đề tài quan trọng và những thách thức mới đặt ra trước nền ngoại giao của Trung Quốc.

 

Khác với các nước phương Tây mà các nước này thường áp dụng vũ lực bằng cách can thiệp quân sự và, dường như, bảo vệ các quyền lợi ở nước ngoài, Trung Quốc trong suốt thời gian dài tuân theo nguyên tắc “ không can thiệp vào chính sách nội bộ của nước khác và ngoại giao hòa bình”. Theo mức độ  tăng lên các lợi ích của Trung Quốc ở nước ngoài, các công dân Trung Quốc, tài sản và tiền vốn đang tích cực chảy ra nước ngoài, các lợi ích của Trung Quốc cũng đang lan rộng đến các nước khác. Chính phủ buộc phải mở rộng sự bảo vệ các lợi ích ở nước ngoài. Nhưng cân bằng  bảo vệ các lợi ích và không can thiệp vào chín sách nội bộ như thế nào? Ở đây đòi hỏi sự tìm kiếm liên tục trong quá trình thực tiễn.

Thách thức thứ hai. Theo mức độ tăng nhanh ra nước ngoài, sự hấp thụ và mua dự trữ tăng theo. Tất cả đó là điều mới xuất hiện đối với Trung Quốc. Ngoài ra, không chỉ hạn chế bởi Đông-Nam Á, còn bao trùm cả Châu Mỹ Latin, Trung Đông, Hoa Kỳ và Châu Âu, và điều này dẫn đến tăng các nguy cơ vì sự thiếu hiểu biết và toan tính trước. Các rủi ro tiềm tàng vì thu mua dự trữ quy mô lớn đang tăng nhanh từng ngày.

 

 

Thách thức thứ ba. Trung Quốc phải đối đầu hay là cản trở của các nước phương Tây mà nó ẩn chứa cạm bẫy. Một số nước phương Tây, thậm chí một số nước đang phát triển, xuất phát từ định kiến hệ tư tưởng đã gây những trở ngại để các doanh nghiệp Trung Quốc xâm nhập ra nước ngoài. Điều này cũng gây thêm những khó khăn và những thách thức đối với Trung Quốc khi nó bảo vệ các lợi ích của riêng mình ở quy mô toàn cầu.-Kichbu-

 

Các bạn đọc tham khảo.

1 nhận xét:

Steps


Flag Counter