Thứ Hai, 22 tháng 8, 2011

Nga kỷ niệm Ngày quốc kỳ

Nga kỷ niệm Ngày quốc kỳ

Россия отмечает День государственного флага

Nguồn: russian.china.org.cn

Kichbu post on thứ ba, 23,08.2011

 22 августа в России отмечается День государственного флага. В понедельник церемония подъема государственного флага и другие праздничные мероприятия прошли, в частности, в Санкт-Петербурге.

Ngày 22 tháng tam tại Nga đã tổ chức kỷ niệm Ngày quốc kỳ. Hôm thứ hai lễ thượng cờ và các hoạt động khác đã diễn ra, nói riêng, ở Sankt-Peterburg.

 22 августа в России отмечается День государственного флага. В понедельник церемония подъема государственного флага и другие праздничные мероприятия прошли, в частности, в Санкт-Петербурге.

 

 

22 августа в России отмечается День государственного флага. В понедельник церемония подъема государственного флага и другие праздничные мероприятия прошли, в частности, в Санкт-Петербурге.

 

 

22 августа в России отмечается День государственного флага. В понедельник церемония подъема государственного флага и другие праздничные мероприятия прошли, в частности, в Санкт-Петербурге.

 

 

22 августа в России отмечается День государственного флага. В понедельник церемония подъема государственного флага и другие праздничные мероприятия прошли, в частности, в Санкт-Петербурге.

22 августа в России отмечается День государственного флага. В понедельник церемония подъема государственного флага и другие праздничные мероприятия прошли, в частности, в Санкт-Петербурге.

 

 

22 августа в России отмечается День государственного флага. В понедельник церемония подъема государственного флага и другие праздничные мероприятия прошли, в частности, в Санкт-Петербурге.

 

 

22 августа в России отмечается День государственного флага. В понедельник церемония подъема государственного флага и другие праздничные мероприятия прошли, в частности, в Санкт-Петербурге.

 

 

22 августа в России отмечается День государственного флага. В понедельник церемония подъема государственного флага и другие праздничные мероприятия прошли, в частности, в Санкт-Петербурге.

 

 

 

2 nhận xét:

Steps


Flag Counter