Thứ Bảy, 12 tháng 1, 2013

Điều gì thúc đẩy các tuyên truyền viên ủng hộ chính quyền hiện nay?

Что движет активными агитаторами за нынешнюю власть?


Nguồn: newsland.com
Kichbu posted on 13.01.2013

Trên trang web của chúng tôi và không gian internet,  thực tế trên mỗi web tiếng Nga luôn tìm thấy những tuyên truyền viên và cổ động viên tích cực của chính quyền hiện nay. Và đồng thời, có những người tố giác và những người chỉ trích của phe đối lập.


1.     Niềm tin chân thành vào đường lối của đảng và tổng thống (155 phiếu)
2.     Sợ thay đổi và biến động, chủ nghĩa tuân thủ (512 phiếu)
3.     Lo sợ bị vạch mặt trong  những vụ làm ăn mờ ám của mình, đe dọa phát giác (220 phiếu)
4.     Phục vụ trung thành các chekist, thói quen cũ (65 phiếu)
5.     Được trả thêm tiền phụ cấp (1097 phiếu)
6.     Khác (269 phiếu)


Trên trang web của chúng tôi và không gian internet,  thực tế trên mỗi trang web tiếng Nga luôn tìm thấy những tuyên truyền viên và cổ động viên tích cực của chính quyền hiện nay. Và đồng thời, có những người tố giác và những người chỉ trích của phe đối lập.

Và ở đây một đội ngũ nhỏ nhưng rất tích cực các nhà tuyên truyền viên "cho chính quyền hiện nay", cho đảng cầm quyền, cho Putin. Họ - những người chỉ trích mạnh mẽ bất kỳ sự đối lập nào, không khoan nhượng, vui mừng khi thấy các vụ bắt bớ những người biểu tình, những cuộc tuần hành chống đối dường như bị thất bại và v.v…


 Новость на Newsland: Московский грек: почему в России жить хорошо
Hình minh họa: "Ai ở Nga sống sung sướng?"

Và mặc dù họ luôn là thiểu số, bị giảm bớt số lượng, bị nhạo báng và nhục mạ, nhưng khăng khăng làm theo ý của mình. Trong thời đại chủ nghĩa xã hội phát triển đó là hình thức tồn tại xã hội có thể duy nhất, nhưng đã hai mươi năm nay ở Nga có thể thực tế suy nghĩ và nói tất cả mà không có hậu họa. Đặc biệt, nếu không chống đối. Và hoạt động của các tuyên truyền viên từ quan điểm của hôm nay nom không đơn giản ngu ngốc  như thế - điều đó thật nực cười! Theo logis của sự vật, mọi người khao khát những người đồng tư tưởng, vươn đến chố, nơi ý kiến của họ có nghĩa điều gì đó, họ tìm sự đoàn kết. Và những người này  lông bông trong trong phái của những kẻ thù ý thức hệ của mình và tiếp tục kêu gào vỡ cả họng. Điều này hơi kỳ lạ.

Vậy theo bạn điều gì thúc đẩy các nhà tuyên truyền viên cho chính quyền hiện nay?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Steps


Flag Counter