Thứ Tư, 23 tháng 1, 2013

Trung Quốc: hơn 560 triệu người sử dụng Internet


Новость на Newsland: В Китае физическая активность проигрывает дивану и телевизору

В Китае  более 560 миллионов пользователей Интернета


Nguồn: ntdtv.ru

Kichbu posted on 24.01.2013Hơn 560 triệu người ở Trung Quốc truy cập Internet, đây là - hơn một phần tư dân số của đất nước. Trung tâm Intẻnet của Trung Quốc  đưa tin về điều này.


Trong suốt 12 tháng qua số lượng người sử dụng Internet đã tăng lên 51 triệu. Đó là mặc dù Internet ở Trung Quốc bị xem là trong những nơi bị hạn chế nhất thế giới vì sự kiểm soát gắt gao của chính quyền.


Nhìn chung, 42,1% dân số Trung Quốc sử dụng Internet. Sự xuất hiện các phương tiện di động rẻ tiền như smartphone và planshet đã bổ sung thêm 32 triệu người sử dụng trong sáu tháng gần đây.


Sự gia tăng cộng đồng-Internet đã tạo ra những thách thức mới cho chế độ của Trung Quốc. Những người sử dụng web đã lách các lệnh cấm và trao đổi thông tin, tìm đến những thông tin và những bình luận đại chúng của riêng mình.


Cuộc thăm dò mới đây do Viện khoa học xã hội Trung Quốc tiến hành cho thấy rằng đa số những người sử dụng Weibo, phiên bản của Twitter ở Trung Quốc, tin cậy các din đàn xã hội hơn truyền hình quốc gia CCTV.


Nhắc lại rằng tháng trước chính phủ Trung Quốc đã áp dụng luật mới, theo đó những người sử dụng Internet buộc phải đăng ký bằng tên thật của mình. Giải thích điều này là biện pháp nhằm bảo vệ thông tin cá nhân. Tuy nhiên, theo ý kiến của nhiều người, các quan chức bằng cách này muốn tăng cường kiểm soát người sử dụng Internet.-----

1 nhận xét:

Steps


Flag Counter