Chủ Nhật, 26 tháng 10, 2014

Tuyên truyền bầu cử trước thời hạn phản ánh phong tục của chính khách Ucraina


Предвыборная агитация отражает нравы украинских политиковKichbu theo russian.rt.com
Tại Ucraina hôm nay -  "ngày im lặng" trước cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn, được  vào ngày mai, 26 tháng Mười. Kết quả cuộc bầu cử sẽ quyết định không chỉ thành phần của quốc hội, mà còn nhưng trên thực tế nội các chính phủ. Theo dữ liệu của các nhà xã hội học, ba ngày trước khi bỏ phiếu từ 20% đến 30% cử tri vẫn chưa xác định bầu cử. Trong khi đó, hôm nay bất kỳ hoạt động tuyên truyền nào cũng bị cấm. Trong số những thứ khác, các băng rôn và biển quảng cáo kêu gọi bỏ phiếu bầu đại biểu cho các đảng hoặc ứng cử viên riêng sẽ biến khỏi các đường phố, quảng trường. Dưới đây là một số áp phích, tuy nhiên. Đáng để quan tâm đặc biệt.

 

 

Đánh giá chiến dịch tiền bầu cử ở Ucraina, các chuyên gia của tờ báo Anh The Guardian đã đi đến kết luận rằng nhìn chung xã hội Ucraina đang trở nên cấp tiến và hung hăng hơn. Những tiêng la thét "các vị phải hiểu" làm lu mờ nhưng lời kêu gọi hoà bình, còn mong muốn của chính phủ Ucraina không tương ứng với khả năng của mình. Trên thực tế, vấn đề hội nhập châu Âu ở chỗ rằng nó là nguyện vọng hơn là một chiến lược. Bầu cử trước thời hạn cần tăng cường quyền lực trung ương, nhưng bây giờ đang xảy ra ngược lại.

-----

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Steps


Flag Counter