Thứ Hai, 23 tháng 2, 2015

Kết quả đáng ngạc nhiên của một cuộc thăm dò ở Ucraina

Удивительные результаты соцопроса на Украине

Удивительные результаты соцопроса на Украине


Kichbu theo topwar.ru

Những kết quả như vậy của cuộc thăm dò xã hội học chỉ có thể tại Ucraina hôm nay... Trong chương trình truyền hình talk show  chính trị-xã hội "Quyền bầu cử", nhà xã hội học Eugeni Kopatko đã đưa ra những dữ liệu của một nghiên cứu xã hội học, nói rằng những người Ucraina được hỏi hiểu rằng trong mọi trường hợp quân đội sẽ bị đánh bại (để nói về cuộc nội chiến), nhưng đồng thời họ lại ủng hộ tiếp tục cuộc xung đột quân sự.

Trang điện tử «PolitNavigator», dẫn lời nhà xã hội học Ucraina, giới thiệu những kết quả đáng ngạc nhiên này:

52% công dân cho rằng trong tương lai gần tình hình sẽ xấu đi. Nỗi sợ hãi đang hiện diện trong xã hội. Nhưng đồng thời 53% sẵn sàng tiếp tục chiến dịch chống khủng bố (ATO). với câu hỏi: "Bạn có nghĩ rằng chiến tranh cần tiếp tục cho đến kết thúc thắng lợi?, 59% trả lời đồng ý. Nhưng với câu hỏi liệu họ có đồng ý rằng sẽ không có người chiến thắng trong cuộc nội chiến, 72% trả lời "vâng". Điều này cho thấy tâm thần phân liệt xã hội nghiêm trọng của xã hội chúng ta.

Chúng tôi lưu ý rằng từ "tâm thần phân liệt" được chính nhà xã hội học sử dụng khi mô tả các nguyên tắc của tư duy của người dân Ucraina.
Kết quả là
họ  thúc đẩy binh lính Ucraina vào trận, đồng thời hiểu rằng quân đội Ucraina sẽ giết hại chính những người đồng hương của họ. "Kết luận" cũng còn nằm ở chỗ rằng khoảng 64% người dân Ucraina phản đổi động viên. "Logic" như sau: không cần chiến tranh, nhưng cần phải chiến đấu, nhưng hãy cứ để cho ai đó khác đánh nhau…

-----

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Steps


Flag Counter