Thứ Tư, 3 tháng 12, 2014

Xuất hiện bộ trưởng-người nước ngoài trong chính phủ Ucriana làm ngạc nhiên ngay cả các nhà báo phương Tây

Наличие министров-иностранцев в правительстве Украины шокировало даже западных журналистов

Наличие министров-иностранцев в правительстве Украины шокировало даже западных журналистов


Kichbu theo topwar.ru


Tạp chí Áo viết rằng gắn chặt hoạt động của những người này với sự quan tâm đến người Ucraina thì thật ngây thơ.


Sau thông báo của tổng thống Ucraina Poroshenko rằng những người nước ngoài có thể được bổ nhiệm vào chính quyền của Ucraina, và sau khi bổ nhiệm ba người như vậy vào chức bộ trưởng trong chính phủ "bỏ hoang", ngay cả ở phương Tây đã xuất hiện sự ngạc nhiên. Tạp chí Contra Magazine của Áo viết rằng biện pháp này phơi bày sự thiếu độc lập của Kiev trong việc ra các quyết định và biến nó thành thuộc địa.


Nhắc lại rằng ngày trước các cựu công dân Hoa Kỳ, Lithuania Gruzia: Natalia Yaresko, Aivaras Abramavichus Alexander Kvitashvili đã được nhận chức bộ trưởng trong chính phủ Ucraina. Đồng thời, tuyên bố rằng tất cả họ không chỉ đơn thuần được nhận quốc tịch Ucraina, mà còn trở thành đảng viên của các đảng tham gia trong Verkhovna Rada.


Các phóng viên Áo dẫn những sự kiện từ tiểu sử của các bộ trưởng-nước ngoài mới mà chúng (các sự kiện từ tiểu sử) cho hiểu rằng những bổ nhiệm như vậy diễn ra không thiếu sự mách nước từ Hoa Kỳ. Ví dụ, Yaresko không chỉ là nhân viên quỹ Horizon Capital của Mỹ, mà còn đã làm việc trong Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Abramavichus đối tác hàng đầu của quỹ East Capital AB của Scandinav, quỹ này mối liên hệ chặt chẽ với các quỹ tương tự ở Hoa Kỳ. Kvitashvili từng là bộ trưởng Y tế, Lao động và Xã hội của Gruzia trong chính phủ dưới thời tổng thống Saakashvili, mà tình yêu của ông đối với Hoa Kỳ được biết đến và dễ hiểu.


Tạp chí Áo viết rằng gắn chặt hoạt động của những người này với sự quan tâm đến người Ucraina thì thật ngây thơ.

-----

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Steps


Flag Counter