Thứ Hai, 9 tháng 3, 2015

Sự thất bại của cuộc động viên tại Ucraina: Poroshenko quyết định dùng nhà thơ Taras Shevchenko làm “ủy viên quân vụ”

Провал мобилизации на Украине: Порошенко решил использовать поэта Тараса Шевченко в качестве "военкома"

Провал мобилизации на Украине: Порошенко решил использовать поэта Тараса Шевченко в качестве "военкома"


Kichbu theo topwar.ru

Chính quyền Ucraina thực sự xác nhận rằng làn sóng thứ tư cuộc động viên mà  Petro Poroshenko tuyên bố đã thất bại. Bằng cách nào đó để che giấu một thất bại hoàn toàn, Kiev chính thức quyết định sử dụng một phương tiện truyền thông bình thường. Lần này công bố marathon 18 giờ "Shevchenko khích lệ!". Các phương tiện truyền thông Ucraina đưa in về điều này.

Trong cuộc marathon các công dân nổi tiếng của Ucraina, bao gồm cả các chính trị gia, sẽ đọc thơ Taras Shevchenko, và cho rằng điều đó sẽ tạo điều kiện đáng kể bổ sung đội ngũ của quân đội Ucraina mà số lượng của nó Poroshenko trên giấy đã đẩy lên tới 250 nghìn người.
Theo thông tin đã đưa, thủ tướng Yatsenyuk, tổng thống Poroshenko, cũng như các chỉ huy tăm tiếng của các tiểu đoàn "tình nguyện" ở Ucraina sẽ đọc những bài thơ “kêu gọi”.

Để làm biểu trưng cho hoạt động, sử dụng đến tranh cổ động trên đó nhà thơ được thể hiện như "cyborg" .

LifeNews trích lời của tác giả bức chân dung của Vadim Pechurkin:Bức chân dung cổ động Shevchenko này mang tính động viên và tuyên truyền và nó phù hợp với mục tiêu radiomarathon –  hỗ trợ tinh thần chiến đấu cho những người bảo vệ Ucraina bằng những vần thơ của các tác phẩm của Shevchenko, cố kết người dân Ucraina trong cuộc đấu tranh chống xâm lược nước ngoài.Độc giả Ucraina sẽ phải đọc tất cả các tác phẩm của Shevchenko hay sẽ chỉ chọn những bài thơ "đúng mực về chính trị" đối với hiện thực Ucraina hiện  tại – marathon sẽ cho thấy. Marathon sẽ cho thấy ngay cả các công dân Ucraina thấm nhuần những vần thơ nổi tiếng đã bị chính trị hóa của Taras Shevchenko do Poroshenko Yatsenyuk đọc đến mức nào để họ phải cầm súng đi giết những người đồng hương của mình.

-----

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Steps


Flag Counter