Thứ Tư, 1 tháng 10, 2014

Chiến tranh Trung-Việt: Albom ảnh của một sĩ quan Trung Quốc


Вьетнамо-китайская война. Фотоальбом китайского офицера. 

1979-1984 год. Межвоенный период.

Chiến tranh Trung-Việt: Albom ảnh của một sĩ quan Trung Quốc.

Giai đoạn giữa cuộc chiến 1979 - 1984.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Steps


Flag Counter