Thứ Bảy, 17 tháng 11, 2012

Trung Quốc không thể áp đặt cho thế giới những ý tưởng của mình, còn Hoa Kỳ - có thểTrung Quốc không thể áp đặt cho thế giới những ý tưởng của mình, còn Hoa Kỳ - có thể

Китай не может навязать миру свои идеи, а США свои – могут

20 октября в 08:30 

 Новость на Newsland:

Kichbu posted on 17.11.2012

Yếu tố quan trọng nhất của địa chính trị chiến tranh là Hoa Kỳ. Chính Hoa Kỳ có ý tưởng, ý tưởng ý thức hệ thầm kín, những công nghệ ưu thế hơn, hệ thống quân sự ưu thế hơn, khả năng tác chiến ưu thế hơn, đội ngũ elite được đào tạo và hệ thống hiện diện quân sự trên toàn thế giới.
Hoa Kỳ mang trong mình tư tưởng họ có thể áp đặt cho toàn thế giới. Thông qua notebooks, thông qua "bình đẵng, bác ái và hạnh phúc", thông qua dollars… Còn Trung Quốc, ví dụ, dĩ nhiên, cường quốc lớn, nhưng nền văn minh mang sắc thái đặc trưng khu vực. Và nó không thể áp đặt các tư tưởng Khổng giáo cho toàn thế giới. Còn Hoa Kỳ có thể áp đặt cái của mình. Và từ lâu đi theo phương hướng đó.
Tôi không nói, rằng thật tồi tệ rằng ở đó họ có notebooks, còn ở chúng ta thì không. Tại sao ở đó có notebooks? Bởi vì rằng tất cả những gì tốt nhất đã mua sạch. Họ đang thực hiện điều đó một cách đúng đắn. Nhưng bản thân họ không tham chiến! Thậm chí cả khi họ bắt đầu chiến tranh ngay bây giờ, họ chiến đấu không trên lãnh thổ quốc gia, mà trên lãnh thổ của nước khác.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Steps


Flag Counter