Thứ Hai, 29 tháng 12, 2014

Nhà báo Mỹ: mức độ tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông Mỹ hơn cả Goebbels

Американский публицист: уровень пропаганды в американских СМИ превосходит геббельсовский

Американский публицист: уровень пропаганды в американских СМИ превосходит геббельсовский


Kichbu theo topwar.ru

Trên trang Ron Paul Institute , nơi các nghị sĩ Hoa Kỳ cựu ứng cử viên tổng thống Mỹ Ron Paul, những người ủng hộ của ông thường trình bày ý kiến của họ, đã  xuất hiện bài viết về hoạt động của nhiều phương tiện truyền thông Mỹ. Tác giả của bài viết không phải là bản thân Ron Paul, mà là nhà báo Raul Meijer. Meijer khẳng định tình hình càng ngày càng thường xuyên cho thấy các phương tiện truyền thông Mỹ hoạt động ngoài vòng của bất kỳ đạo luật nào về cung cấp thông tin.

Theo nhà báo, nhiều phương tiện truyền thông Mỹ từ chối cung cấp cho người đọc, người xem và người nghe bất kỳ những bằng chứng nào của thông tin được đưa ra. Meijer dẫn ví dụ tình hình ở Ucrainacác phương tiện truyền thông của  đưa ra chỉ là thông tin chính quyền Mỹ muốn thấy. Các sự kiện hoặc không được xác nhận hoàn toàn, hoặc thay vì một khẳng định khách quan thì chỉ đưa ra các fake, tương tự như các yếu tố của hoạt động tuyên truyền.

Meijer:
MH17 Malaysia bị bắn rơi vào mùa hè.. Ngay lập tức họ đã đổ lỗi cho Nga và lực lượng dân quân. Tuy nhiên, không có bất kỳ bằng chứng nào cho giả thiết này và không đưa ra trong sáu tháng qua. Có lẽ, thực sự lực lượng dân quân gây nên điều này, nhưng trên cơ sở đó có thể nói rằng đây là bàn tay của những người sao Hỏa.


Theo nhà báo, mức độ tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông của Hoa Kỳ ngày nay lớn hơn bao giờ hết trong suốt toàn bộ thời gian qua. Như Raul Meijer nói, trong một loạt trường hợp, các phương tiện truyền thông Mỹ về mức độ tuyên truyền từ lâu hơn cả Goebbels.
-----

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Steps


Flag Counter